کتاب جنایتهای خیابان هیکوری که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و دوازده صفحه می باشد.خانم آگاتا کریستی نگارنده ی مشهور انگلیسی رمان های مهیج جنایی و ادبیات پلیسی بوده است. او هم اکنون با اسم مستعار مِری وستماکوت رمانهای عاشقانه و رومانتیک نگاشته است. اما معروف شدن مهم و اساسی او به موجب شصت و شش داستان جنایی او می باشد. اثر تله موش او تا حال حاضر تنها در لندن زیادتر از دو هزار دفعه به روی صحنه رفته‌ است. در سال هزار و نهصد و پنجاه و پنج آگاتا کریستی اولین شخصی بود که جایزه ی استاد بزرگ را از مجمع معمایی‌ نویسان آمریکا گرفته است.در آن سال نمایش نامه او به اسم شاهد پرونده بهترین نمایشنامه کسب کننده ی جایزه ادگار شد. بسیاری از کتاب ها و داستان‌های کوتاه او به شکل فیلم درآمده‌ است .که از آن بین می شود فیلم‌های قتل داخل قطار سریع‌السیر شرق و مرگ در رودخانه نیل و قطار ساعت چهار و پنجاه دقیقه پدینگتون اسم برد. خیلی از اثرهای آگاتا کریستی به دفعات واسه ی تهیه کردن برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی همچنان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنایتهای خیابان هیکوری تماس بگیرید.

دانلود کتاب جنایتهای خیابان هیکوری