کتاب گرداب که توسط میخائیل شولوخف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و هشت صفحه می باشد. نویسنده ی مشهور میخائیل شولوخوف در سال هزار و نهصد و پنج داخل روستای کروجلنین در کنار وشنسکایا در حوالی جنوبی رود دن به دنیا آمده است . پدر او یک مرد روستایی بسیار ساده روسی و مادرش از مردمان اوکراین بود. در سال هزار و نهصد و هجده به دلیل اتفاق افتادن جنگ داخلی در نواحی دن مجبور شد درسش را تمام نشده رها کند و به ارتش سرخ بپیوندد تا در جنگهایی در مقابل آخرین بازماندگان از طرفداران ارتش سفید شرکت کند. تاثیرات این تجربه ها در اثرها و نوشته های او به صورت محسوسی نمایان شد. او نگارنده ای واقع گرا بود و در مورد مردم در رمان و نوشته هایش گفته است. کتاب حماسی دن آرام از مهم‌ترین اثرها و نوشته های او به حساب می آید که در چهار جلد از سال هزار و نهصد و بیست و هشت تا هزار و نهصد و چهل به نوشتن آن مشغول بود. از مشهورترین رمانهای کوتاه او نوشته ی خال بوده که در دهه چهل شمسی داخل کتاب هفته ترجمه و منتشر شده است. از دیگر نوشته های او آنها برای سرزمین پدریشان جنگیدند و زمین نوآباد است. شولوخف در سال هزار و نهصد و چهل و یک جایزه استالین را گرفت و در سال هزار و نهصد و شصت بود که جایزه لنین را به خود تخصص داد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گرداب تماس بگیرید.

دانلود کتاب گرداب