کتاب گور خانوادگی که توسط عزیز نسین نوشته و به دست قدیر گلکاریان ترجمه شده است.اثر فوق از طنز نویس مشهور و با سابقه ی ترکیه عزیز نسین می باشد و در صد و شصت و نه صفحه تنظیم و چاپ شده است .محمت نصرت مشهور شده به عزیز نسین در سال هزار و نهصد و پانزده متولد شده و در هزار و نهصد و نود و پنج دار فانی را وداع گفته است . او بعد از خدمات افسری به صورت حرفه‌ای سردبیری شماری گاهنامه طنز را بر عهده گرفت است.خیلی از نوشته های نسین در چهره ی طنز مختص به هجو دیوان‌سالاری و برابر نبودن های اقتصادی در اجتماع کشور ترکیه می باشد. آدم در هنگام مطالعه کردن نوشته های او ناگزیر لبخند بر لبش می آید اما این خنده معنی دار و یا شاید نوعی پوزخند باشد .کافیست آدم یکی از قصه های او را مطالعه نماید دوستدار او شود که به طور حتم نوشته های گوناگون بسیاری را از او خواهد خواند. کتاب های او زیادتر از سی زبان مختلف ترجمه شده‌ است. خیلی از اثرهای کوتاه او را ثمین باغچه‌بان و احمد شاملو و رضا همراه و صمد بهرنگی و پروین صمیمی به فارسی ترجمه نموده اند. عزیز اسم پدر او بود و به این موجب آن را به عنوان اسم مستعار خویش انتخاب کرد. هم چنان نسین به زبان ترکی به مفهوم تو چه کاره هستی و یا به توچه می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گور خانوادگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب گور خانوادگی