کتاب ق‍طره‌ اش‍ک‍ی‌ در اق‍ی‍ان‍وس‌ که توسط مانس اشپربر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پانصد و هفتاد و نه صفحه می باشد.مانس اشپربر در سال هزار و نهصد و پنج متولد شده و در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار از دنیا رفت.او یکی از داستان نویسان اهل اتریش و فرانسه است. نوشته های مانند نقد و تحلیل جباریت و قطره اشکی در اقیانوس از اثرهای مهم او است. مانس اشپربر یکی از روانشناسان فردی و از شاگردان آلفرد آدلر هم دوره ی ژان پل سارتر و دوست بسیار نزدیک آلبر کامو و برتولت برشت بوده است.مهم‌ترین نوشته ی او که خانم روشنک داریوش آنرا ترجمه نموده قطره اشکی در اقیانوس می باشد. زمینه ی قطره اشکی در اقیانوس در ارتباط با دوران جمهوری وایمار که زمان تاریخی فاصله ی به آخر رسیدن جنگ جهانی اول تا بر سر کار آمدن حاکمیت نازی‌ها داخل آلمان است. زندگی انقلابیونیست که در جنگ و مقابله کردن با مسائلی روبرو می شوند که وجدانشان قبول نمی کند.مانس اشپربر در اثر قطره اشکی در اقیانوس به صورتی ارزیابی فلسفی از سرنوشت با وصف زندگی و حقیقت را نشان می دهد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ق‍طره‌ اش‍ک‍ی‌ در اق‍ی‍ان‍وس‌ تماس بگیرید.

دانلود کتاب ق‍طره‌ اش‍ک‍ی‌ در اق‍ی‍ان‍وس‌