کتاب کشتی سفید که توسط چنگیز آیتماتف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هشتاد و شش صفحه می باشد. اثر روبرو رمانی از چنگیز آیتماتف می باشد که به دست آقای منصور صفوتی ترجمه شده است.این داستان درمورد دو افسانه می باشد.او دو عدد افسانه در پیش خود داشت یکی افسانه خودش بود که هیچ انسانی از او اطلاع نداشت و دیگری افسانه ی بود که پدر بزرگ برایش تعریف نموده بود .پس از گذشت مدتی هیچ افسانه ای برای او به جای نماند.گفتار ما درمورد این می باشد.همان سال بود که هفت سالش به آخر رسیده و دیگر داشت پا به سن هشت سالگی می گذاشت.نخست برای او کیفی خریدند که یک کیف سیاه چرم مصنوعی بود با قفل فلزی بر رویش تا که بشود درش را بست و قفل نمود. و جای کوچکی واسه ی چیزهای ریز و خرت و پرت داشت.در آخر یک کیف بسیار شگفت آور و عجیب و همچنان معمولی ترین کیف مدرسه بود.تمام اتفاقات از همین کیف آغاز شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کشتی سفید تماس بگیرید.

دانلود کتاب کشتی سفید