کتاب سرگذشت رز که توسط لوئیزا آلکوت و پی. جی. استال نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهل و هشت صفحه می باشد. سرگذشت رز به دست هما زاهدی ترجمه شده است.کوشش برای انتخاب نمودن حکایت ها و قصه هایی که داخل کشورهای غربی واسه ی جوانان و نوجوانان و برای حال و احوالات آنها نگاشته شده است.و هم اکنون خلاصه ی برخی از نوشته های ادبی بسیار مهم دنیا به زبانی ساده و واقع گرایانه در دست مطالعه کنندگان اثرهای کودک و نوجوان قرار دارد. داستان ها و افسانه های قدمی و جدید که سرلوحه ی قدرت و نیرو و درست کاری و احساسات انسانی است مورد استفاده علاقه مندان ادب و فرهنگ ملل دنیا انجام گرفته است. رز دخترکی سیزده ساله‏ ای می باشد که در خانواده ی عموی قدرتمند و مرفه خویش به اصطلاح پر قو بزرگ می شود. او در کودکی اول مادر و بعد هم پدر خود را از دست می دهد. عموی او که طبیبی توانا و زبردست است او را هم مثل هفت پسر خود با مهر و دلسوزی بزرگ می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرگذشت رز تماس بگیرید.

دانلود کتاب سرگذشت رز