کتاب قلب افشاگر که توسط ادگار آلن پو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. متوجه شده بودم که با نخستین صدا از خواب بیدار شد و ترسش پشت هم زیاد و زیادتر می شد. مرگ به اتاقش آمده و سایه اش مرد را محاصره نموده بود. نه قادر به این بود که مرا ببیند نه بشنود. اما می توانست حس کند که سر من توی اتاقش می باشد.ادگار آلن پو اثرهای قابل درکی بر ادبیات بعد از خود گذاشته است و از پایه گذاران رمان کوتاه به اندازه ی یک فرم ادبی و همانگونه از تشکیل دهنده های اثرات پلیسی و علمی‌ و تخیلی و ترسناک به حساب می آید.نوشته های گارنده و شاعرانی همانند والت ویتمن و ویلیام فاکنر و هرمان ملویل و ری بردبری و داخل فرانسه شارل بودلر شاعر مشهور فرانسوی از او تأثیر گرفته‌اند. صورت وحشت زده و تمام وقت حاضر بودن مرگ و حس گناه گریز ناپذیر دلاور پو پیش درآمدی می باشد واسه ی آنچه پس از زمانها داستایوفسکی در اثر جنایت و مکافات کامل کرد. پو بینشی به وجود می‌آورد که نمایان می کند مرز بین اندیشه و جنون چه مقدار نازک است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قلب افشاگر تماس بگیرید.

دانلود کتاب قلب افشاگر