کتاب مردی که نمی خواست بمیرد که توسط تئودورا اوزاکی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و چهل و هشت صفحه می باشد. در این نمونه جمع آوری شده دوازده افسانه ژاپنی در کنار هم گرد آمده که در تمامی آنها جنگ بین خوبی و بدی می باشد.و مواجه شدن و تاثیرات خوب بر سرنوشت آدمی و رسیدن به آرزوهای قدیمی به تصویر در آمده می باشد. آرزوی پیدا کردن سرگذشت و زندگی پایدار و فرار از مرگ درون مایه مهم و اساسی اولین افسانه نوشته است. مردی که دلش نمی خواهد مرگ به سراغش بیاید .در این افسانه مردی ژاپنی به اسم سنتارو که بسیار سرنوشت آسوده ای دارد در پیدا کردن آب زندگی و حیات یا سرنوشت ابدی برآمده است.بعد از اتفاقات به پرستشگاه جکوفو رفته و در حال دعا خواندن می باشد که یکدفعه به خواب فرو می رود و در پس آن به سفری خیالی می رود .سفر به شهر ابدی و مکان کوچکی همانند جزیره که اهالی آنجا زندگی ابدی دارند.سنتارو رویداد و اتفاقات بسیاری را پشت سر گذاشته و در عالم خیال چندین سال در آن سرزمین زندگی میکند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی که نمی خواست بمیرد تماس بگیرید.

دانلود کتاب مردی که نمی خواست بمیرد