کتاب تخم گمشده که توسط جودی مک ایوین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای یازده صفحه می باشد. این کتاب نوشته ای بسیار آموزشگر واسه ی کودکان و نوجوانان می باشد که کاری از جودی مک ایوین و به دست لطف الله لطفی ترجمه شده است .تخم گمشده در مورد قصه ی ناپیدید شدن یک تخم و کوشش تمامی حیوانات واسه ی به دست آوردن آن است.با وزیدن باد تخم عقابی از خانه اش به پایین می افتد.و هر کدام از حیوانات جنگل ادعا می کند که این تخم برای آنها می باشد.کوشش واسه ی به دست آوردن تخم مرغی که برای آنها نمی باشد. در این میان هم یکی از حیوانات همچنان قصد داشته که تخم مرغ را به جای شام خود میل کند.که با هوش و ذکاوت و اندیشه ی جغد پیر به خانه خودش باز گردانده می شود. اما این دفعه به صورت یک پرنده نه در چهره ی یک تخم مرغ. در این قصه ی بسیار جالب کودکان یاد خواهند گرفت که برخی از حیوانات تخم می گذارند و برخی دیگر هم بچه زا هستند . این گونه با اطلاعات سودمند دیگری از حیوانات آشنا می شوند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تخم گمشده تماس بگیرید.

دانلود کتاب تخم گمشده