کتاب چاه و آونگ که توسط ادگار آلن پو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.ادگارآلن پو یکی از نگارنده ها و شعرا و ویراستار و انتقاد کننده ی ادبی ساکن آمریکا می باشد که از او به اسم یکی از تاسیس کنندگان که از جنبشهای رمانتیک آمریکا بوده یاد می‌شود. نوشته های پو به موجب اسرار آمیز و وحشتانک بودن بسیار معروف بوده اند. پو جزو نخستین نگارنده های رمان کوتاه آمریکایی می باشد و از او به اسم ابداع کننده ی رمانهای پلیسی جنایی همچنان یاد شده است. او از اولین اشخاصی بوده که ژانر علمی‌تخیلی را در آثارش به کار برده است. او نخستین نگارنده ی معروف آمریکایی می باشد که تلاش کرده فقط از مسیر و راه نگارندگی خرج زندگی و سرنوشت خود را ایجاد می کند.که به این دلیل دچار سختی های فراوان مالی در کار و زندگی‌اش شد. پو داخل بوستون متولد شده است. پدر وی در سال هزار و هشتصد و ده خانواده خود را ول کرد و مادر او پس از گذشت یک سال از دنیا رفت . پس از این جان و فرانسس آلن از ریچموند و ویرجینیا مراقب نمود و سرپرستی آنها را به دست خویش گرفت. هر اندازه که هیچگاه به طور رسمی سرپرستی او را نگرفتند اما پو تا آخر نوجوانی در کنار آن‌ها بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چاه و آونگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب چاه و آونگ