کتاب نغمه یخ و آتش که توسط جرج آر. آر. مارتین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتصد و پنجاه و نه صفحه می باشد.جرج ریموند ریچارد مارتین که برخی زمانها به اختصار جی.آر.آر.ام نگاشته می‌شود نگارنده ی و داستان نویس معروف آمریکایی در سبک‌های فانتزی و علمی‌ تخیلی و ترسناک می باشد. مارتین زیادتر به دلیل کتاب فانتزیش که بسیار فروش رفته و موفق بود با نام ترانه یخ و آتش یاد می شود. در سال دو هزار و یازده در یکی از شبکه ها سریالی با نام بازی تاج و تخت که از نوشته ی اثر نخست این مجموعه بود نشان داده شد که با خوش آمد و پذیرایی زیادی روبرو گشت. هم اکنون مجله ی تایم مارتین را واسه ی فهرست صد نفر متاثر سال دوهزار و یازده انتخاب کرد.جورج مارتین در سال هزار و سیصد و نود و دو رتبه ترجمه و چاپ اثرهایش با زبان فارسی به میلاد فشتمی و نشر بهنام داده است. از نوشته های این نگارنده تا حال حاضر داستان رویای تب‌آلود است که با زبان فارسی داخل ایران چلپ شده است. مارتین در هزار و نهصد و نود و یک به داستان نگاری برگشت و چیزی را آغاز نمود که عاقبت به نمونه داستان فانتزی حماسی نغمه ای از یخ و آتش ختم گشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نغمه یخ و آتش تماس بگیرید.

دانلود کتاب نغمه یخ و آتش