کتاب تیزهوش که توسط هرمان هسه نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و دو صفحه می باشد. داستان جذاب و زیبایی از هرمان هسه که به دست محمد بقائی به فارسی ترجمه گشته است.این اثر درمورد سرنوشت پسر بسیار باهوشی می باشد که خواسته هایش در هیچ سمت و سویی از اجتماع انجام نمی گیرند و از پدر او معلمها و مربیان مدرسه جز خشم و خشونت چیز دیگری ندیده اند . هرمان هسه متولد شده در سال دو ژوئیه هزار و هشتصد و هفتاد و هفت می باشد.او یکی از ادیبان و نگارنده های معروف و نقاش آلمانی و سوییسی بوده که جایزه ی نوبلِ سال هزار و نهصد و چهل و شش را در زمینه ی ادبیات از آن خویش کرده است.هرمان هسه در نوشته هایش مبارزه ی جاودانه روح و زندگی را کشیده و با نگاشتن بسیار هنرمندانه به سراغ به وجود آوردن تعادل میان این دو واقعه قلم پوسانده است. تمایلات او به رومانتیسم و طبیعت‌گرایی از پدیده های چشم‌گیر اثرهای کهن هسه است. این سبک در یکی از نخستین داستانهایش به اسم پیتر کامنسیند که با استقبال بسیار زیادی روبرو شد به نظر می‌ رسد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تیزهوش تماس بگیرید.

دانلود کتاب تیزهوش