کتاب یوگنی آنه گین که توسط الکساندر پوشکین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و سی و نه صفحه می باشد.الکساندر پوشکین یکی از شعرا و نگارنده های معروف روسی سبک رومانتیسیسم می باشد. او در شش ژوئن هزار و هفتصد و نود و نه داخل شهر مسکو به دنیا آمده و در ده فوریه هزار و هشتصد و سی و هفت داخل سن پترزبورگ از دنیا رفته است . پوشکین از پایه گذاران ادبیات روسی مدرن می باشد و بعضی او را از سرشناس ترین شعرای زبان روسی دانسته اند. پوشکین نخستین شعرهای خویش را در سن پانزده‌ سالگی به چاپ رساند. پس از تمام شدن مدرسه به موجب صحبتهای انتقادیش در طرفداری و حمایت کردن از اصلاحات اجتماعی به اجبار پایتخت را ترک کرده و به طرف مولداوی رهسپار شد. در آنجا یکی از اعضای فیلیکی اتریا شد که واسه ی آزاد کردن و استقلالات یونان از دست امپراتوری عثمانی کارهایی انجام داد. از طرف دیگر او تحت تأثیر انقلاب یونان بود. سال هزار و هشتصد و بیست و سه پوشکین به اودسا سفر نمود و باز آنجا با حاکمیت در جنگ و کش مکش و اختلاف بود که به اجبار تبعید شد. با این همه مشکلات موفق به ملاقات کردن تزار نیکولاس یکم شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یوگنی آنه گین تماس بگیرید.

دانلود کتاب یوگنی آنه گین