کتاب دختر جشن تولد که توسط هاروکی موراکامی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست صفحه می باشد.هاروکی موراکامی یکی از نگارنده های معروف ژاپنی می باشد که با خلق کننده س داستان کافکا در ساحل و نمونه رمانهای پس از زلزله می باشد. رمان ها و نوشته های او اکثرا نهیلیستی و سوررئالیستی و شامل شکل تنهایی و از با خویش غریب بودن است.موراکامی در دوازده ژانویه هزار و نهصد و چهل و نه داخل کیوتو ژاپن متولد شده است. در سال هزار و نهصد و شصت و هشت به دانشکده ی هنرهای نمایشی واسدا رفت. در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک با زن خود یوکو عروسی کرد و به صحبت و حرف های خودش در آوریل سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت در وقت دیدن و نگاه کردن یک مسابقه بیسبال بود که اندیشه ی نخستین نوشته اش به نام به آواز باد گوش بسپار به فکرش رسید. در هزار و نهصد و هفتاد و نه بود که نخستین داستانش به انتشار رسید. و جایزه نویسنده جدید گونزو را برای خود به ارمغان آورد . در سال هزار و نهصد و هشتاد و یک بار جازش را به فروش رساند و نوشتن را راه و هدف حرفه‌ای خود کرد. و داستان تعقیب گوسفند وحشی را به چاپ رساند و در پس او جایزه ادبی نوما را گرفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دختر جشن تولد تماس بگیرید.

دانلود کتاب دختر جشن تولد