کتاب ترفند ما که توسط جان لوکاره نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و بیست و نه صفحه می باشد. ترفند ما رمانی خواندنی می باشد که به دست فیروز اسفندیاری ترجمه شده است.جان لوکاره نگارنده ی توانمند انگلیسى و استاد به وجود آورنده ی قصه هاى پر آویزش و تیره ی جاسوسى می باشد. او که به دلیل مسیر و روش زندگى خود دارای اطلاعات عریض و زیاد در خصوص جاسوسى بین المللى داشته خلق کننده ی شخصیت رمان معروف جورج اسمایلى بوده است.که کاراکترى چخوفى به حساب مى آید و یکى از عضوهای همانند سایه خدمات اطلاعاتى خارج مرزى انگلستان می باشد. این رمان داستانی پر سوز مردی به اسم کرنمر بوده که در جایگاه سر جاسوس عالی مقام بریتانیا که در سالهای پیری بازنشسته گشته است .کرنمر با خانم جوانی به اسم اما که عاشق او شده به روستای سامرست سفر می کند و زندگی جدیدی را شروع می نماید.در حقیقت و ظاهر کرنمر و اما لحظه های خوب و خوشی را با هم طی می کنند و سختی و دشواری خاصی ندارند.ولی با رخ دادن اتفاقی زندگی کرنمر را هدف توطئه وحشناکی قرار می دهد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترفند ما تماس بگیرید.

دانلود کتاب ترفند ما