دانلود کتاب آدمک حصیری اثر آناتول فرانس

 

کتاب آدمک حصیری که توسط آناتول فرانس نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.

که دارای دویست و نوزده صفحه می باشد.اثری که به دست آقای ناصح ناطق ترجمه گشته است.نوشته ای که ترجمه آن از دید و نگاه مطالعه کنندگان گرانقدر سپری می شود جزئی از نمونه ی جمع آوری شده ایست که آناتول فرانس به اسم تاریخ معاصر در چهار جلد نوشته است.

در این چهار کتاب کوچک به اسم های نارون باغ و آدمک حصیری و انگشتر آمتیست و ومیو برزره در پاریس تشکیل شده است

.با آنکه این نمونه جمع آوری شده تاریخ معاصر اسم داده شده است ولی به هیچ وجه نباید تصور نمود که این اثرها دیدگاه و نظری تاریخی به معنی و مفهوم نتداول دارند.آناتول فرانس از نگارنده های مشهور و سرشناس فرانسوی بوده است.

او داخل پاریس متولد شده است و پدر وی یکی از کتاب فروشان بوده و زندگی آناتول همچنان زیادتر با خواندن کتاب گذشته است. در سال هزار و هشتصد و نود و شش یکی از عضوهای فرهنگستان فرانسه شده و در هزار و نهصد و بیت و یک جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب آدمک حصیری