کتاب ستاره بازان که توسط رومن گاری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و پنجاه و نه صفحه می باشد.این اثر ترجمه داستان کوتاه رومن گاری می باشد که به دست مهدی نسرین ترجمه گشته است. دکتر مهدی نسرین یکسال قبل در وبلاگ فلسفه علم در آشنا نمودن مردم با کتاب و ترجمه آن ذکر کرده که داستان ستاره بازان نوشته ی رومن گری را ترجمه نمودم و آن را تیکه و تیکه و فصل به فصل داخل وبلاگی بخصوص آن اثر قرار داده ام. دو تا از انتشاراتی که سال هشتاد و هشت به دنبالشان رفتم به علتهای گوناگونی از انجام دادن و منتشر کردن اثر سرباز کردند. به سه علت دنبال ناشر سوم نخواهم رفت. نخست توهمات. دوم تنبلی. سوم درایت.برای آنکه یکی از قهرمانان این رمان با نام ژنرال آلمایو که دیکتاتوری داخل آمریکای جنوبی می باشد که معتقد بوده استعداد و نیروی حقیقی فقط در دست شیطان می باشد و تمام سر در گمیش این می باشد که شیطان را ببینید و با او ملاقاتی داشته باشد. و دیگر پهلوان رمان دکتر هوروات پدر مسیحی که خویش را در جنگ و غزوه دائم با شیطان دانسته است. شیطان نه آنکه یک نماد یا افسانه باشد بلکه به شکل یک موجود واقعی که روی زمین راه می رود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ستاره بازان تماس بگیرید.

دانلود کتاب ستاره بازان