کتاب سپید دندان که توسط جک لندن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و بیست و چهار صفحه می باشد. رمان سپیددندان کتابی می باشد که به دست جک لندن نویسنده مشهور و سرشناس آمریکایی نگاشته شده است. این داستان اول به طور پاورقی داخل مجله آوتینگ در سال هزار و نهصد و شش به انتشار رسیده است . رمان درمورد اتفاقاتی می باشد که با حمله ی جویندگان طلا در کلوندایک صورت پذیرفته است. جک لندن سرنوشت سگی را که خوی گرگی داشته نوشته و دنبال می نماید. او داخل این داستان به مسئله های اخلاقی و رویارو شدن و مقابله با وحشی‌گری و ایجاد فرهنگ آدمی پرداخته است. این داستان برگرفته از دیگر داستان معروف جک لندن به اسم آوای وحش می باشد. و نیز سپیددندان به دست ترجمه کننده ی عزیز محمد قاضی به فارسی برگرداننده شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سپید دندان تماس بگیرید.

دانلود کتاب سپید دندان