دانلود کتاب هوس اثر امیل زولا

 

 ژولین هنوز خیلی جوان بود که پدر و پس از زمانی اندک مادرش را از دست داد و از آن پس در پیلع تنهایی فرو رفت. همسایگان در مورد او چیز چندانی نمیدانستند.

اما خودش هرگاه بیاد زندگی گذشته اش میفتاد بی اختیار کارگاه زین سازی پدرش را بیاد میآورد و متاثر میشد.پدرش با آستینهای بالازده و قیافه ای خشن به ساختن و تعمیر زین و برگ اسبان که در آن منطقه رونقی نداشت مشغول بود و کارگاه آنها در آلوه نزدیک مانت شهرت چندانی در جلب مشتری نداشت و مشتریها بیشتر ترجیح میدادند کار خود را به استاد کاذری بسپارند که خوش رفتارتر باشد. از مادرش هم جز سیمائی رنگ پریده و دستانی که از شدت کار و زحمت پینه بسته بود و همیشه مریض احوال بنظر میرسید چیزی بخاط نداشت. اما ژولین هیچگاه به یاد نمی اورد بین پدر و مادرش مشاجره ای اتفاق افتاده باشد تنها تفریحی که ژولین از دوران کودکی بخاطر داشت آن بود که روزهای یکشنبه همره والدینش در حالیکه هرسه لباسهای پاکیزه به تن داشتند به کلیسا میرفت.

پس از مرگ پدر و مادرش عمویش اورا به عهده گرفت و چون از عهده نگاهداری و تعلیم او بر نمی امد اورا در یک پانسیون ارزان قیمت گذاشت و ژولین بدون هیچ عصیانی تا عمویش زنده بود در ان پانسیون ماندگار شد و اولیای پانسیون نیز به این کودک آرام که بیشتر اوقات در خودش فرو رفته بود کاری نداشتند و رویهم رفته از او راضی بودند.

برای خرید کتاب هوس اثر امیل زولا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

کتاب هوس که توسط امیل زولا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هشتاد و نه صفحه می باشد.امیل زولا نگارنده ی فرانسوی می باشد که اساسی ترین نمونه از مدرسه ادبی ناتورالیسم و فردی با ارزش در توسعه دادن تئاتر ناتورالیسم بوده است. او یکی از برجسته و اصلی ترین افراد در باب آزادی سیاسی فرانسه و در رفع اتهام افسر پیمان شکن ارتش فرانسه آلفرد دریفوس نقش مهمی داشته است . او از مهم ترین نگارنده های ناتورالیست جهان است.به موجب سختی و دشواریهای مالی بسیاری که پس از فوت پدرش با آن روبه رو شد و با اجبار به انجام کارهای گوناگون اداری مشغول شد.پس از زمانی آغاز به نگاشتن ستونهای ادبی داخل روزنامه ها نمود.او به وضوح از ناپلئون عیب جویی می نمود و از کسانی بوده که ضد مذهب کاتولیک بوده است.از نخستین نوشته های چاپ شده او نگاشتن سرنوشت و زندگی خود در سال هزار و هشتصد و شصت و پنج بوده که مورد دقت انتقاد کننده ها قرار گرفت. نامه ی فاش کننده و غوغا برانگیز زولا موجب شد که قانون گذاران فرانسوی در سال هزار و نهصد و پنج کارهای ارتباط داشته به کلیسا را از دولت جدا سازد

 

دانلود کتاب هوس