کتاب هوس که توسط امیل زولا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هشتاد و نه صفحه می باشد.امیل زولا نگارنده ی فرانسوی می باشد که اساسی ترین نمونه از مدرسه ادبی ناتورالیسم و فردی با ارزش در توسعه دادن تئاتر ناتورالیسم بوده است. او یکی از برجسته و اصلی ترین افراد در باب آزادی سیاسی فرانسه و در رفع اتهام افسر پیمان شکن ارتش فرانسه آلفرد دریفوس نقش مهمی داشته است . او از مهم ترین نگارنده های ناتورالیست جهان است.به موجب سختی و دشواریهای مالی بسیاری که پس از فوت پدرش با آن روبه رو شد و با اجبار به انجام کارهای گوناگون اداری مشغول شد.پس از زمانی آغاز به نگاشتن ستونهای ادبی داخل روزنامه ها نمود.او به وضوح از ناپلئون عیب جویی می نمود و از کسانی بوده که ضد مذهب کاتولیک بوده است.از نخستین نوشته های چاپ شده او نگاشتن سرنوشت و زندگی خود در سال هزار و هشتصد و شصت و پنج بوده که مورد دقت انتقاد کننده ها قرار گرفت. نامه ی فاش کننده و غوغا برانگیز زولا موجب شد که قانون گذاران فرانسوی در سال هزار و نهصد و پنج کارهای ارتباط داشته به کلیسا را از دولت جدا سازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هوس تماس بگیرید.

دانلود کتاب هوس