کتاب خرس به کوهستان آمد که توسط آلیس مونرو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و هفت صفحه می باشد. آلیس مونرو نگارنده ی کانادایی مشهور و برنده ی جوایز نوبل ادبیات در سال دو هزار و سیزده است. آکادمی کشور سوئد مونرو را استاد رمانهای کوتاه معاصر نام داده است. آلیس مونرو را یکی از توانمندترین نگارنده های رمان کوتاه حال حاضر دانسته اند. خیلی اعتقاد داشتند که مونرو اجتماع مطالعه کننده ی کتاب آمریکای شمالی را با رمان های کوتاه آشتی نموده است. هر چند که خودش گفته است هیچ وقت میل نداشته صرفاً نگارنده ی داستانهای کوتاه باشد.در اندیشه ی آن بوده همانند تمام داستان نویسان رمان می نویسد. اما در حال حاضر دیگر دانسته دیدش به مسائل واسه ی نوشتن داستان بسیار مناسب نمی باشد. علاقه داشته است که تا آخر رمان را در اندیشه و فکرش مجسم نماید و اطمینان داشته به طور مثال تا کریسمس آن را به آخر خواهد رساند و نمی‌داند نگارنده ها چگونه روی پروژه‌هایی با مدت زیاد مانند رمان با پایان باز کار می نمایند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خرس به کوهستان آمد تماس بگیرید.

دانلود کتاب خرس به کوهستان آمد