کتاب دوبروفسکی که توسط الکساندر پوشکین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و هشت صفحه می باشد. پوشکین نوشتن داستان دوبروفسکی را در بیست و یک اکتبر هزار و هشتصد و سی و دو شروع نمود و در ششم فوریه هزار و هشتصد و سی و سه به آخر رسانید.دوبروفسکی نخستین بار در هزار و هشتصد و چهل و یک بعد از فوت پوشکین منتشر شده است.بلینسکی انتقاد کننده ی معروف روس درمورد این نوشته گفته است که این نوشته یکی از بزرگترین اثرهای نبوغ پوشکین می باشد.دوبروفسكی سرنوشت ناراحت کننده ی جوانی به اسم ولادیمیر دوبروفسكی می باشد كه روح اصیل و بلند همتی داشته ولی سرنوشت مجبورش می نماید كه سرگذشت دزدان و تبهکاران را داشته باشد. دوست پدر او كه مردی پولدار می باشد ولی استبدادگر و بی‌رحم می باشد در طول رویدادهایی ملك دوبروفسكی را بالا می کشد. پس از رسیدن ولادیمیر به آنجا پدر در بغل وی جان خود را از دست می دهد و ماموران منزل آنها را اشغال می‌كنند. ولادیمیر همچنان از روی كینه داشتن به دشمن پدرش و نظام اجتماع منزل کهنه را آتش زده و به جنگل رفته و آغاز به دزدی می‌كند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوبروفسکی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دوبروفسکی