کتاب موش شهری و موش دهاتی که توسط ژان دولا فونتن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و یک صفحه می باشد. کتابی بسیار جالب و خواندنی واسه ی کودکان و نوجوانان می باشد که ژان دولا فونتن نمایشنامه نویس و نگارنده ی اخلاق مدار قرن هفدهم فرانسه که در زندگی هفتاد و یک ساله خود واسه ی به وجود آوردن حکایت‌ها و داستانها و ضرب‌المثل‌های اخلاق گرایانه خویش به معروفیت رسیده است . او اعتقاد داشت ادبیات و هنر می بایست در خدمت اخلاق قرار گیرد و نگاشته ی ادبی بدون نتایج گیری اخلاقی را بدون ارزش دانسته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موش شهری و موش دهاتی تماس بگیرید.

دانلود کتاب موش شهری و موش دهاتی