کتاب حکومت بر قلبها که توسط باربارا کارتلند نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفتاد و یک صفحه می باشد. دخترکی به اسم تیولا که با خانواده دایی خود زندگی می نماید. او پدر و مادر خویش را در یک سانحه از دست داده و به اجبار بد خلقی های دایی و زن دایی خویش را تحمل می کند. قرار دارد دختر دایی او با سلطان کشوری دیگر ازدواج نماید. به این دلیل او هم در این مسافرت با آنها می باشد و آنها را همراهی می کند.تا به این دلیل به دختر دایی خویش خدمت کند. ولی در آن کشور تمام مسائل پیش بینی شده نمی باشد. وضعیت ناراحت کننده ای می باشد و عده ای از مردم خواهان آن هستند که بر ضد پادشاه ستمگر کودتا کنند. رییس کودتا ژنرالی می باشد که آشنا شدنش با تیولا سبب تغییرات بسیاری داخل زندگی او می شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حکومت بر قلبها تماس بگیرید.

دانلود کتاب حکومت بر قلبها