کتاب شادمانه کردن تنهایی که توسط بیل دربک نوشته و به دست حمید سه‌تن ترجمه شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پنجاه و سه صفحه می باشد.اثر شادمانه کردنِ تنهایی که با محتوای نمونه های جمع آوری شده ی از نوشته های بیل دربک می باشد.جدیدا در سال دو هزار و سیزده راهی بازار گشت. این نوشته ی خلاصه شده اندازه ی پنجاه صفحه و جذاب و خواندنی به فارسی ترجمه گشته است و امکان مطالعه ی آن واسه ی فارسی‌ زبانان همچنان فراهم گشته است. درمورد اثر و زندگی نگارنده در اول نوشته به طور مختصری متونی گفته شده‌اند. همچنان به گفته ی پروفسور گَن دو گِرِی که این کار را به یکی از درخشان‌ترین نبوغ‌ها در بین نویسنده ها چند دهه یاد نموده است. یک دفعه بیل واسه ی من تعریف نمود که در یکی از روزها مادرش درمورد داستانی که چند سال قبل از آن در دیدار با یکی از گروه های آنها انجام شده بود حرف می‌ زده است.بیل هم سرش را به دلیل تأئید صحبتهای مادر به بالا و پایین حرکت داده و گفته که بله فکر کنم من هم آن روز در آنجا حضور داشتم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شادمانه کردن تنهایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب شادمانه کردن تنهایی