کتاب زنانگی به توان ابدیت که توسط سارا نرا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفده صفحه می باشد.کتاب زنانگی به توان ابدیت رمانی کوتاه می باشد با بیانی بسیار ساده و جالب که بخشی از سرنوشت دو دوست و همخانه را تعریف می نماید .منزل من تغییر نموده است. آنقدر بیار که هنگامی که داخلش می شوم کفش هایم را مرتب و منظم داخل جا کفشی گذاشتم. برق سینک آشپزخانه چشمم را زد. نه فقط ظرف نشسته ای در آن نیست بلکه ماشین ظرف شویی هم خالی می باشد. لیوان ها و ماگ های رنگی من به صورت عجیبی تمیز و مرتب داخل کابینت گذاشته شده اند. دلم یهو شور افتاد مانند آمدن عید بود یا هنگامی که تمیز و مرتب در انتظار آمدن مهمان هستم. میزهای تمیز و یه شاخه گل داخل ماگ نارنجی است. این خیلی ترسناک است .یه زنانگی غریبی دارد داخل خانه ی من نفوذ میکند. ولی در این اندیشه ام پیش از آن هم صاحب این منزل خانم زن بوده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنانگی به توان ابدیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب زنانگی به توان ابدیت