کتاب اندوه عیسی که توسط ولفگانگ بورشرت نوشته و با ترجمه ی سيامک گلشیری انجام شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هشتاد و نه صفحه می باشد.ولفگانگ بورشرت نگارنده ی بسیار جوانی بود که در بیست و شش سالگی به موجب زخمهای عمیق جنگ از دنیا رفت و فقط در طول دو سال با نگاشتن دو مجموعه داستان پایه گذار ادبیات داستانی نو و تازه ی آلمان شد و بر نگارنده های بعد از خود از جمله هاینریش بل تاثیرات بسیار زیادی گذاشت.عيسي از جایش برخیزید و نشست و بالا تنه‌اش مقداری بالاتر از قبر قرار گرفت. از اطراف به دید و نظر می رسيد كه شكم داخل زمين دفن شده می باشد. و دست چپش را به بغل قبر گرفت و از جایش بلند شد. داخل قبر وایساد و با صورت غم زده به دست چپش نگاه كرد. هنگامی که بلند شده بود دستكشی که تازگی ها رفو کرده بود سوراخ شده بود.سره انگشتش که در سرمای هوا يخ‌زده‌ بود از آن بيرون زده بود. عيسي دستكش را نظاره می کرد و بسیار ناراحت شده بود. بخار گرم دهانش را به انگشت که یخ زده بود دميد و آرام گفت من دیگر همكاری نمی كنم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اندوه عیسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب اندوه عیسی