کتاب کلنگ های زود پرواز که توسط چنگیز آیتماتف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و چهل و هفت صفحه می باشد.این داستان از نگارنده ی رمان معروف جمیله چنگیز آیتماتف نوشته شده است . این کتاب را م. رستمی به فارسی ترجمه نموده است.آیتماتف در دسامبر سال هزار و نهصد و بیست و هشت داخل روستای شکر استان طلس قرقیزستان در خانواده کارمند اداره دولتی متولد شده است. مادر او هنر پیشه تئاتر بود و پدرش بر موجب معترض بودن با سیاست استالینی به قتل رسید.آیتماتف در آموزشگاه دامپزشکی کشاورزی شهر فرونزی تحصیل کرد. او در سال هزار و نهصد و پنجاه و دو اولین رمان و نوشته ی کوتاه با تحت عنوان روزنامه‌نگار و هاشم و راه ما ادامه دارد به چاپ رسید. ولی چیزی که آیتماتف را به موجب نگارنده داخل آجتماع آن روز شوروی معرفی کرد آن داستان بلند جمیله بود.این داستان در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت چاپ شد و پس آن به نام ادیب قرقیزی در جمعهای ادبی و فرهنگی مسکو معرفی شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلنگ های زود پرواز تماس بگیرید.

دانلود کتاب کلنگ های زود پرواز