کتاب قرعه کشی که توسط شرلی جکسون نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پانزده صفحه می باشد.معروفترین رمان کوتاه شرلی جکسون لاتاری اسم دارد. لاتاری که در حال حاضر داخل دبیرستان‌های آمریکا درس داده می شود و اولین دفعه پس از جنگ جهانی دوم لاتاری در بیست و شش ژوئن هزار و نهصد و چهل و هشت زمان مک‌کارتی داخل مجله نیویورکر منتشر شده و به وقت چاپ سر و صدای بسیار زیادی کرد. چاپ این رمان داخل آمریکا سیلی از انتقاد را در بر داشت و نگارنده ی آن به سیاه‌ نمایی متهم گشت. جکسون در اصل یک نگارنده ی مخالف سنت می باشد و ارزش نوشته ها و رمانهای انتقادی و اجتماعی او این می باشد که با لطافت به خلق و خو و سنت‌های دست و پا گیر و شکل بازدارنده‌ی این سنت‌ها در ارتباطات جامعه آدم ها اشاره داشته است. لاتاری نوشته ی دهکده‌ای می باشد که در بیست و شش ژوئن در هر سال آدمهای روستا به دور هم جمع شده و آیین قربانی نمودن شخصی را صورت می‌دهند. قربانی با قرعه کشی کردن انتخاب و پذیرفته می شود. اتفاقات داخل داستان درمورد دهکده ای در اوایل قرن بیستم است که رخ می دهد و آن جور که از اسم و نامها آشکار است مردمان دهکده انگلیسی بوده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قرعه کشی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قرعه کشی