کتاب جزیره گرگها که توسط دارن شان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نه صفحه می باشد.جزیره گرگ‌ها هشتمین نوشته از نمونه جمع شده از کتاب‌های نبرد با شیاطین اثر دارن شان می باشد. داستان گوی این اثر گروبز شخصیت مهم و اساسی نوشته های لردلاس و فاجعه اسلاتر و دیو همخون و اسرار هیولایی و قهرمانان جهنم می باشد.در پی همین داستان به کمک مردی به اسم تیماس براوس جزیره‌ای را پیدا می نمایند که لمب‌ها گرگ نماها را در آن تعلیم می دهند و موجب تکثیر آنها هم می‌شوند تا توانسته باشند از آن‌ها نسل تازه ای را تشکیل دهند تا با تغییرهایی ژنتیکی کاری کنند که آنها دستوراتشان را اجرا کنند. و به دنبال آن در طول داستان گروبز نیمه دوم وجودش که گرگ نماست را آزاد می نماید و رهبری و هدایت باقی گرگ‌نماها را برعهده گرفته است. او همانند گرگ نمایی شده که نصف آن نیز از کاگاش هست. در انتهای این اثر گروبز به دیدن درویش و بک و مردی به اسم کریلی کواچ رفته که فقط او از باقی ماندگان گروه دیگر هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جزیره گرگها تماس بگیرید.

دانلود کتاب جزیره گرگها