کتاب خدایان تشنه اند که توسط آناتول فرانس نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و شصت و پنج صفحه می باشد. رمانی ترسناک و تکان دهنده که نوشته ی معروف از آناتول فرانس درمورد بعضی اتفاقات پس از انقلاب فرانسه است که در سال هزار و نهصد و دوازده به چاپ رسیده است. این داستان سرنوشت انقلابیونی را بازگو می نماید که بعد از رسیدن به مقام و نیرو و قدرت حس حیوانی به خود گرفته و به اسم آزادی هر جنایتی را انجام می دهد. مرکز اصلی این داستان به رمان یکی از انقلابیون فرانسوی که یک هم‌شهری پاک پاریسی به اسم اواریست گاملن بود اختصاص داشته که بعد از آنکه جزو هیأت منصفه دادگاه انقلاب دگردیسی شده همانند یک موجود بی رحم و ستمگر خونخوار شده است.تا آنجا که هم از دادن حکم اعدام واسه ی خواهرش همچنان ترس و وحشتی ندارد. به این صورت در این داستان مذکور قسمتی از تاریخ انقلاب کبیر فرانسه گفته شده است. انقلابی که هر روز زیادتر از ایام پیش فرزندان خود را از بین برد و حتی سران مهم و اساسی انقلاب مثل دانتون و روبسپیر از این روش مستثنی نبودند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خدایان تشنه اند تماس بگیرید.

دانلود کتاب خدایان تشنه اند