کتاب میخائیل سگ سیرک که توسط جک لندن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و پنجاه و چهار صفحه می باشد.اثر فوق ترجمه شده به دت م.مهربان می باشد .جک لندن اسم واقعی جان گریفیث داستان نویس امریکایی می باشد.او در سانفرانسیسکو به دنیا آمده است. لندن از اولین نگارنده های آمریکا بوده که از مسیر نوشتن به پول بسیاری دست پیدا کرده است.در هزار و هشتصد و نود و هفت با یک کشتی و به همراه دیگر جویندگان طلای کلوندایک به شهر داوسون در یوکان رفت. بعد از بازگشت به اوکلند زیادت از قبل به تبلیغات درمورد سوسیالیسم و همچنان نگاشتن پرداخت. او تلاش کرد که با نوشتن و فروش کتابهایش از تهی دستی و کار بدنی راحت شود.جک لندن در هزار و نهصد و شانزده از نارسایی کلیه از دنیا رفت .بعضی از مردم داستان فوت خودکشی می‌دانند.من در سالهای نخست سرنوشت و زندگی خود و بی شک به دلیل حس تجسسی که واسه ی دانشتن باطن شی ها در وجودم تخمیر کننده بود توجه ام را نمایش حیوانات دست اموز جلب کرد.و سعی برای فهمیدن مسائل زیادی درمورد آن کردم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب میخائیل سگ سیرک تماس بگیرید.

دانلود کتاب میخائیل سگ سیرک