کتاب تیزتر از دندان افعی که توسط سیمون. آر. گرین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و پنجاه و سه صفحه می باشد.سلام من جان تیلور می باشم.یک کارآگاه خصوصی که داخل نایتساید مشغول کار هستم.شهری بسیار تیره و از بین رفته در پایین لندن.در آنجا هیچ وقت آفتاب و نوری وجود ندارد و در تمام ایام پر از ترس و وحشت استو.اصلا جای مناسبی برای مسافرت نیست.من در اینجا به دنیا آمده ام.و دوستان زیادی نیز دارم.شاید از نظر شما معقول نباشند اما در هر صورت دوستانم هستند.در آخر لیلیث وحشتناک و شگفت آور خویش را نشان میدهد و واسه ی تصرف کردن نایت ساید حمله می نماید و این جان تیلور بدنام می باشد که می بایست در روبروی مادر خود بایستد. ان هم در مکانی که بزرگترین جادوگران و خدایان نایت ساید خیلی راحت در مقابل لیلیث کم میاورند. ششمین جلد از نمونه کتابهای نایت ساید از سیمون. آر. گرین نوشته و به دست واسع علوی و ارمان دیانت مهر ترجمه گشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تیزتر از دندان افعی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تیزتر از دندان افعی