کتاب پرندگان می روند در پرو می میرند که توسط رومن گاری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفتاد و چهار صفحه می باشد. رومن گاری نگارنده ی و فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان مشهوری بود که در جنگ جهانی دوم خلبان و یکی از دیپلمات فرانسویها بود.رومن گری در دو دسامبر هزار و نهصد و هشتاد پس از فوت شدن همسرش در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه با خودکشی کردن و شلیک کردن گلوله‌ایی به سرنوشت خود پایان داد. او در نوشته ای که از خویش به جای گذاشته بود نگاشته بود که دلایل این عمل مرا می بایست در زندگینامه‌ام شب آرام خواهد بود پیدا کنید . در این نوشته بعد از مطالعه ذکر کرده بود که به خاطر همسرم که از دنیا رفته بود نبود دیگر کاری در این زندگی نداشتم. و برای خرید کتاب پرندگان می روند در پرو می میرند به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پرندگان می روند در پرو می میرند