کتاب چهره های سیمون ماشار که توسط برتولت برشت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشت صفحه می باشد. برتولت برشت یکی از نمایشنامه‌نویسان و کارگردان تئاتر و یکی از شعرای آلمانی در زمینه ی سوسیالیست و کمونیست بوده است. برتولت برشت را زیادتر به موجب مشهور و سرشناس ترین نمایشنامه‌نویس تئاتر روایی که نقطه روبروی تئاتر دراماتیک می باشد و به دلیل نمایشنامه‌های معروفش و پر فروشش او را شناخته اند . ولی برتولت برشت افزون بر این که نمایشنامه‌نویسی پیروز و کارگردانی معروف و موفق بوده نیز شاعری با استعداد همچنان بوده است و شعرها و ترانه‌ها و سروده های سرشار از معنی و مفهوم و بسیار زیبا خوانده است. او هم اکنون با اختراع سبک فاصله‌گذاری داخل تئاتر انقلابی بزرگ را در خصوص هنرهای نمایشی برگزار نمود. و برای خرید کتاب چهره های سیمون ماشار به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چهره های سیمون ماشار