کتاب ربایش که توسط توبیاس ولف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفت صفحه می باشد. رمان بسیار کوتاهی از نویسنده ی مشهور توبیاس ولف که به دست مرضیه ستوده ترجمه شده می باشد. توبیاس ولف نگارنده ی شصت و سه ساله ی امریکایی می باشد که دو رمان همچنان در داخل کارنامه ادبی خویش داشته است .ولی زیادتر به موجب نگاشتن کتاب و رمانهای کوتاه به معروفیت رسیده است. تا حال حاضر سیزده نمونه جمع آوری شده داستان از آثار این نگارنده به چاپ رسیده‌ است. بعضی از این رمان و نوشته های او همچنان دست‌مایه اخذهای سینمایی صورت گرفته‌ است.نوشته های کوتاه نگارنده ی معروف توبیاس ولف آمریکایی اکثرا بدون داشتن حوادث و پدیده ای از رئالیسم نادرست می باشند. در حقیقت قصه ها و اتفاقات عینی از تردد و آمد و رفت های ساده زندگی می باشند و زیادتر به خود شخصیت ها پرداخته است.ولف اختلافات داخل ذهن انسانها را حقیقی می کند و اغوا و انگیزه های سطحی زندگی را به صورت واقعیاتی کثیف نمایان می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ربایش تماس بگیرید.

دانلود کتاب ربایش