کتاب خرمن که توسط گالینا نیکولایوا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و چهار صفحه می باشد.کتاب خرمن به دست خانم خاطره سلطانزاده ترجمه گشته و در دست مطالعه کنندگان قرار داده شده است. داستان فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش به دست انتشارات نیلوفر منتشر شده است. نوشته ی خرمن نمونه جمع آوری شده از قصه و داستانهای روسی عصر قرن بیستم می باشد.نویسنده این اثر گالینا نیکولایوا یکی از طبیبان و نگارنده ها و شاعر مشهور دوره خویش بوده است.او با داستان خرمن به معروفیت چشم گیری رسید. از روی اثر خرمن فیلم های سینمایی زیبایی چون بازگشت واسیلی بورتنیکوف و مدیر مرکز فنی تراکتور و مدیر کل کشاورزی درست شده است.که تماشاگران زیادی دربر داشته است. و برای خرید کتاب خرمن به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خرمن