کتاب داستان صایاد و همرا که توسط الحاج مراد دوردی قاضی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی و شش صفحه می باشد. شاعرهای اهل ترکمن اثر و نوشته های عاشقانه بسیار زیادی را به بند تصنیف و نگارش در آورده اند. خیلی از این رمان ها سینه به سینه گفته شده اما همچنان نوشته نشده اند . یکی از این رمان و نوشته ها که از دوران بسیار قدیم تعریف گشته اند اثر زیبای صایاد و همرا است . این رمان را شاعری چون الحاج مراد دوردی قاضی به صورت کامل و زیبا به زبان ترکمنی به نگارش درآورده است . نگارنده داخل مقدمه این اثر از سختی و مشکلات خویش در تهیه و جمع کردن این کتاب صحبت می نماید. او گفته است که جمع آوری این رمان را در سال هزار و سیصد و چهل و هفت به کمک آقای نور محمد بخشایی آغاز نمودم. در این پژوهش و تحقیقات خلاصه ای از این رمان جای داده شده است. متون و مطالب تحقیق به سه بخش تقسیم شده اند. متن قصه به زبان ترکمنی و مطالب کتاب به زبان فارسی در آمده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان صایاد و همرا تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان صایاد و همرا