کتاب زام بی که توسط دارن شان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و سه صفحه می باشد.مرده پوینده و حرکت دار یا زامبی به مردهای که حرکت می کنند گفته می‌شود که بدون روح هستند. جسدهای جنبنده بسیاری در حال حاضر داخل فیلم‌های سینمایی و سریالهای وحشتناک غربی بسیار به چشم می خورد.رمان جسدهای جنبنده و حرکت کننده از مساله ی وود به معنی جادوباوری آفریقایی‌تباران دریای کارائیب ریشه گرفته است.بر اساس قصه جسدهای حرکت کننده با گاز گرفتن و داخل نمودن بزاق دهن خویش به بدن برخی از قربانی های خود آنها را مثل خود به یک مرده پوینده تبدیل می نمایند. و عاقبت در فیلم‌ها شمارش زامبی‌ها هم اکنون رو به زیاد شدن می باشد . هم اکنون بر اساس نوشته آدم می بایست در دهان جسدهای متحرک نمک بریزد برای آنکه با این کار به یاد می‌آورند که از بین رفته و مرده اند و به گور خود بر می گردند.در فرهنگ‌های فارسی کلمه ی زامبی به مارخدا ترجمه گشته است و اصل آن از سرخ‌پوستان گرفته شده‌ است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زام بی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زام بی