کتاب مردی که می خندد که توسط هاینریش بل نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که به دست فرشاد سلیمانیان ترجمه شده می باشد.دماغه جنوبي پرتلند از روزهای اولیه ی ماه دسامبر هزار و ششصد و هشتاد و نه تا آخر ژانويه هزار و ششصد و نود با باد بسیار سرد زمستان که تا به حال رخ نداده بود و بی پیشینه بود بر تمامی اروپا علل خصوص بر انگلستان وزيدن دمیدن گرفت.زمستان فاجعه بار آن سال به دلیل سرمای بیش از حد از زمستان های سرد در حاشيه انجيل خانواده هاي تهی دست نوشته شد. استقامت و استواری ورق های کهن كه بر سطح آن آمار اداره های انگلستان درج مي شد. امکان این را می داد كه در حال حاضر امروز اسمهای اشخاصی را كه در سال هولناک و ترسناک از سوز سرما خشك شده بودند و داخل ادارات محل تحقیق و پژوهش گذاریم و ثبت کنیم. و همچنان رودخانه تايمز هم در آن سال سرد يخ زده بود .و اين اتفاقی می باشد كه در هر قرن يك دفعه صوررت می گیرد .برای آنکه جنب و جوش مدام و پشت سر هم موجهای دريا از منجمد شدن آب جلوگیری می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی که می خندد تماس بگیرید.

دانلود کتاب مردی که می خندد