کتاب عصر اژدهایان که توسط ریچارد ای. ناک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و پنجاه و پنج صفحه می باشد. جنگ در جهان آذراث که هیچ وقت چیزی جز خونریزی های ترسناک به خویش ندیده است جلسه ای جادویی یک دفعه در کایرین تور نمایان شد.که مقدار بسیار کمی از افراد در دلاران را رهبری می نمود. پیش از به وجود آمدن اتحاد لوردران ترولها که فقط جانوران خونخوار و وحشی این دیار بودند. تا آنکه آدمها از پس چهره و خلقتی خبیث تر مورد تهدید قرار گرفتند .موج نخست ارکهایِ دور و بیرون شده از شهر و دیارشان همانند شکافی وحشتناک در تن یکپارچه متحدان لوردران نمایان گشت. در اول به دید و نگاه می رسید که چیزی نمی تواند این وحشیان را مهار کند .ولی چیزی که در اول اتفاق افتاد از بین بردن و کشتن بنظر می رسید.که با جنگ و مقاومت کردن آدمها به جنگی طولانی تبدیل شد. که از هر طرف بیشتر از صدها کشته به جای گذاشت. کسانی که انگار واسه ی دلیلی شرافتمندانه کشته نشده اند و واسه ی سالهای زیادی این فقط آینده ای بود که برای کایرین تور رقم خورده بود . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عصر اژدهایان تماس بگیرید.

دانلود کتاب عصر اژدهایان