کتاب مجموعه ده داستان که توسط آلیس مونرو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هشتصد و سی و چهار صفحه می باشد. نمونه ای از ده داستان از نوشته های جالب آلیس مونرو که گیل اوایی تمامی آنها را به فارسی برگردانده است.آلیس مونرو نگارنده ای معاصر از کانادا می باشد که برنده جایزه نوبل ادبیات در سال دو هزار و سیزده شده است.آکادمی سوئد مونرو را استاد رمانهای کوتاه معاصر اسم داده است. آلیس مونرو را یکی از با توان ترین نگارنده های داستان کوتاه حال حاضر می‌دانند. خیلی بر این اعتقاد هستند که مونرو اجتماع مطالعه کننده ی آمریکای شمالی را با کتاب داستانهای کوتاه آشنا و دوست کرده است. هر چند که خودش گفته هیچ وقت علاقه نداشته که فقط نگارنده ی داستان کوتاه باشد و همیشه در اندیشه ی نگاشتن رمان هم نیز بوده است. اما حالا همچنان دانسته که دید و نظرش به مسائل واسه ی نگاشتن رمان مناسب نبوده. علاقه داشته آخر داستان را در فکرش تجسم نماید و اظمینان ندارد به طور مثال تا کریسمس آن را به آخر رساند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه ده داستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب مجموعه ده داستان