کتاب ضمائم ارباب حلقه ها که توسط ج. ر. ر. تالکین نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و چهل صفحه می باشد.نگارنده ی مشهور جان رونالد روئل تالکین که زبان‌شناس بریتانیایی می باشد کتاب‌های هابیت و ارباب حلقه‌ها از نگاشته است. او از سال هزار و نهصد و بیست و پنج تا هزار و نهصد و پنجاه و نه یکی از استادان زبانشناس تاریخ داخل دانشکده ی آکسفورد بوده است. تالکین خصوصا به جر نوشته های ذکر شده که مشهور و شناخته‌شده‌ برای مردم می باشد دارای نوشته های گوناگون دیگری به اسم های سیلماریلیون و ماجراهای تام بامبادیل و می‌رود راه پیوسته تا آن سو و اثر های مختلفی به انتشار رسانده است. او بسیار زیاد علاقه به تشکیل زبان‌های علمی یا فراساخته داشت. شاید فقط او باشد که پانزده زبان به وجود آورده است. با این حال توصیه ی او به آنهایی که دوستدار زبان بین‌المللی می باشند این بوده که از اسپرانتو حمایت نمایید. تالکین گفته است که هدفش از نوشتن کتاب‌های تخیلی‌ مانند ارباب حلقه ها این بوده که زبان‌های فراساخته ی او داخل آن صحبت شوند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ضمائم ارباب حلقه ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب ضمائم ارباب حلقه ها