کتاب جود گمنام که توسط توماس هاردی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای ششصد و یک صفحه می باشد. داستان جود گمنام اثری می باشد که به دست فریدون زاهدی ترجمه شده است. جودگمنام یکی از آخرین داستانهای توماس هاردی می باشد که اول به طور هفتگی در یک مجله شروع شده و واسه ی نخستین دفعه به شکل کتاب در سال هزار و هشتصد و نود و پنج به انتشار رسید .شهری به نام کرایست مینستر جایی می باشد دانشگاهی و بهشتی و شگفت انگیز که از دورا دور دهن و اندشیه ی جود فاولی را به سمت و طرف خویش می کشاند . ولی چیزی که جود را از راه دوست داشتن دور و منحرف می سازد پیدا کردن و یافتن زنان و خوشی ناشی از دوستی و رفاقت و هم نشینی با آنها است. بله تمام رویاها را قربانی عشق جسمانی آرابلا و احتیاج روحی خود را به دخترعمو سو می نماید. آن دو عشق خاکی و اثیری او را از راه و شیوه ی نخست که واسه ی خویش تعیین نموده بود دور کرده و به اختلاف و جدال با اجتماع وامیدارند. برای خرید کتاب جود گمنام به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب جود گمنام