کتاب آشیانه قوها که توسط هانس کریستین اندرسن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و چهل و سه صفحه می باشد.هانس کریستین اندرسن در روز سه شنبه دو آوریل سال هزار و هشتصد و پنج داخل شهر ادنس در دانمارک متولد شده است. اندرسن در زمان جوانی خویش بسیار باهوش بود و قوه تخیل خیلی قوی داشت. او دوستدار ادبیات و تئاتر بود. در زمان کودکی واسه ی خویشض صحنه تئاتر درست کرده و اثرهای ویلیام شکسپیر را با به کار گرفتن عروسک های چوبی که یعنی بازیگران هستند بازی می کرد. یکی از همکارانش او را با استعداد در خواندن شعر می‌دانست . اندرسن اعتقاد همکارش را خیلی جدی گرفته بود و زمان خود را به نگاشتن متمرکز و اختصاص به آن داده بود.در یک دیدار کاملا اتفاقی اندرسن مورد دقت ژوناس کالین قرار گرفت. او اندرسن را به یکی از مدارس گرامر قرار داشته داخل اسلاگلس فرستاد و همه ی هزینه ی تحصیل او را به عهده خویش گرفت. پیش از رفتن به مدرسه گرامر اندرسن پیروز شد نخستین رمان خویش را به ام شبح پالناتکوز گریو در سال هزار و هشتصد و بیست و دو چاپ کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشیانه قوها تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشیانه قوها