کتاب سه بیگانه ی مرموز که توسط توماس هاردی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای شانزده صفحه می باشد.نوشته ی سه بیگانه ی مرموز اثری جنایی و سری از توماس هاردی می باشد.توماس هاردی داستان نویس و شاعر جنبش طبیعت‌گرایی از انگلستان می باشد . نوشته های او به طور معمول در اهتزاز طبیعتگرایی تقسیم بندی شده است.ولی در برخی از آثار او رگه‌هایی از ادبیات دوران روشنگری و رمانتیسیسم دیده شده است. هاردی در اول حرفه معماری را انتخاب نموده ولی پس از مدتی در دهه پنجم زندگیش به نگاشتن و سرودن شعر کشانده شد. او ده‌ها داستان و شعر نگاشت و شعرهایش هم سطح داستانهایش مورد دقت و تشویق علاقه مندان ادبیات گرفت و تاثیرات قابل دقتی بر شعر مدرن انگلیسی نهاده است. در حال حاضر از او به عنوان یکی از شاعران و نگارنده های مشهور قرن بیستم یاد شده است. هر اندازه توماس هاردی خویش را زیادتر شاعری دانسته که واسه ی مسائل مادی داستان می نگاشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سه بیگانه ی مرموز تماس بگیرید.

دانلود کتاب سه بیگانه ی مرموز