کتاب سامبوی سیاه کوچک که توسط هلن بانرمن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و دو صفحه می باشد. کتاب سامبوی سیاه کوچک اثری می باشد که به دست پارسا حسینی پور ترجمه شده است.من به موجب ترجمه کننده ی این اثر که نوشته ای بسیار کوتاه می باشد آن را به بزرگسالان یا نوجوانان معرفی کنم و از آنها بخواهم تا این اثر را مطالعه نمایند. من این اثر را به دبیران کلاس اول ابتدایی و مادرهایی که فرزندان کوچک دارند توصیه می کنم تا مطالعه کنند. به عقیده ی خویش کتاب قصه ی جالب و شگفت انگیزی واسه ی کودکان بوده است. اما واسه ی بزرگسالان بی شک بسیار بی مزه خواهد بود.یکی از برتری ها و امتیازات این کتاب استفاده کردن از تشدید و واژگان موجود است که واسه ی کلاس اولی ها بسیار مناسب و جالب است. این داستان در سال هزار و هشتصد و نود و نه واسه ی کودکان به انتشار رسیده است و با گذشت سالها به نژادپرستی متهم شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سامبوی سیاه کوچک تماس بگیرید.

دانلود کتاب سامبوی سیاه کوچک