کتاب تله مرگبار که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهل و دو صفحه می باشد. قانونهای سه‌گانه ی رباتیک او از معروفیت جهانی برخوردار می باشد و دائرةالمعارف بریتانیکا او را به طور واضح کلمه ی رباتیک داخل زبان انگلیسی شناخته اند. آسیموف با یاری ویراستار نشر دابل‌دی از سه قوانین واسه ی رباتهای پوزیترونی خود تهیه نموده که به قانون رباتیک آسیموف معروف شده اند. قانونهایی که تمام رباتها در نوشته های آسیموف متعهد به فرمان بردار از آنها به صورت غریزی می باشند.یک ربات نمی بایست با ارتکاب عملی یا خودداری از انجام دادن کاری موجب آسیب‌ دیدن یک آدم شده است. یک ربات می بایست از فرمانهای آدمها تبعیت نماید مگر آنکه آن قدرت ها در متعرض شدن با قوانین اول باشد. تا وقتی که از قانون اول یا دوم سرپیچی نشده‌است. ربات می بایست وجود خود را حفظ نماید و در زندگی خود تلاشذ کند. پرکار بودن آسیموف شگفت آور است . او نزدیک به پانصد اثر در زمینه ی بسیار زیادی از توضیحات از کتاب‌های کودکان گرفته تا کتاب‌های درسی دانشگاهی نوشته‌است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تله مرگبار تماس بگیرید.

دانلود کتاب تله مرگبار