کتاب الیور تویست که توسط چارلز دیکنز نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و نه صفحه می باشد.چارلز جان هوفام دیکنز مشهورترین داستان نویس انگلیسی دوره ی ویکتوریا و یکی از فعالان اجتماعی قدرمتمند بوده است. به اعتقاد جیمز جویس نگارنده ی بزرگ معاصر از شکسپیر به این سو دیکنز متاثرترین نگارنده در زبان انگلیسی می باشد. او را واسه ی داستان نویسی و نثر توانا و افراد به یادماندنی خیلی تشویق کرده اند. دیکنز در مسیر سرنوشت خود محبوبیت زیادی در کل دنیا به دست آورده است . از نوشته هایش می شود دیوید کاپرفیلد و رویای بزرگ و الیور تویست و رمان دو شهر را اسم برد. الیور توئیست اسم دومین داستان معروف چارلز دیکنز نگارنده ی معروف انگلیسی می باشد که اول در سال‌های هزار و هشتصد و سی و هفت تا هزار و هشتصد و سی و نه میلادی به طور پاورقی داخل یک ماه‌نامه انگلیسی چاپ شده است. داستان اجتماعی الیور توئیست واسه ی نخستین دفعه در سال هزار و هشتصد و سی و هشت میلادی به طور کتاب در پادشاهی متحده به انتشار رسید . برای خرید کتاب الیور تویست به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب الیور تویست