کتاب دهانی ندارم و باید جیغ بکشم که توسط هارلان الیسون نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و دو صفحه می باشد.هارلان الیسون نگارنده ی مشهور آمریکایی هفتاد و نه ساله و به وجود آورنده ی بیش از هزار و هفتصد داستان کوتاه و رمان کوتاه و فیلمنامه و مقاله و طیف بزرگی از انتقاد ادبی و نقد فیلم و تلویزیون و رسانه بوده است. او در حال حاضر ویراستار دو مجموعه ی ادبی بوده است. و جوایز بسیاری از جایزه هوگو تا نبیولا و ادگار را از آن خویش کرده است. بعد از زیاد شدن نبرد سرد میان ایالات متحده و روسیه و چین و هر سه کشور واسه ی به دست گرفتن جنگ در هم گره خورده ای که گرفتار آن شده بودند یک ابرکامپیوتربه با اسم آ.م طراحی نمودند تا مسئولیت بازرسی نبرد را بر دست خود داشته باشد. در یکی از ایام یکی از این سه ابرکامپیوتر خودآگاه شده دو ابرکامپیوتر دیگر را جذب خویش می نماید و به این صورت کنترل کردن تمام جنگ را بر دست خویش می گیرد. آ.م با تکیه بر توان و نیروی بی اندازه و محدودیت خود انسان ها را به صورت کامل از بین می برد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دهانی ندارم و باید جیغ بکشم تماس بگیرید.

دانلود کتاب دهانی ندارم و باید جیغ بکشم