کتاب زورو که توسط ایزابل آلنده نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و سیزده صفحه می باشد. این رمان توصیف احوالات دیه گو دلاوگاست و آنکه چطور او به زورو افسانه ای تبدیل شده است.عاقبت می شود ماهیت او را که سالهای طولانی همانند رازی نگهداری شده برملا نمایم.هر اندازه کمی دلشور دارم برای آنکه در دید و نگاه من یک برگه ی نوشته نشده وحشتناک تر از شمشیرهای عریان مردان مونکادا به حساب می آید.ایزابل آلنده به دنیا آمده در دوم آگوست هزار و نهصد و چهل و دو داخل شهر لیمای پرو می باشد. پدر وی توماس آلنده پسر عموی سالوادور آلنده از رئیس جمهوران از دست رفته ی شیلی بوده است. توماس به موجب سفیر پرو داخل شهر شیلی به خدمت نمودن اشتغال پیدا کرد. با در گذشت پدرش در سال هزار و نهصد و چهل و پنج ایزابل سه ساله به همراه مادرش به سانتیاگو سفر کرد و تا سال هزار و نهصد و پنجاه و سه در آنجا زندگی کرد. با ازدواج کردن دوباره ی مادرش با یک دیپلمات دیگر خانواده به اجبار به بولیوی و بعد به بیروت انتقال داده شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زورو تماس بگیرید.

دانلود کتاب زورو